Головна

Рік заснування видання: 1918

Галузь знань: публічне управління та адміністрування

Реєстрація суб'єкта у сфері друкованих медіа: Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 1136 від 11.04.2024 року

ISSN: 2663-6468 (Print), 2663-6476 (Online)

Фахова реєстрація видання: включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») з державного управління (спеціальність 281 –  Публічне управління та адміністрування) відповідно до Наказу МОН України від 17.03.2020 № 409 (додаток 1).

До 8 квітня 2021 р. журнал виходив під назвою «Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Державне управління».

У зв'язку зі зміною назви журналу було внесено відповідні зміни до Переліку наукових фахових видань України на підставі Наказу МОН України від 29.06.2021 № 735 (додаток 3).

Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща)

Мова видання: українська, англійська, польська, німецька, французька

Засновник видання: Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського