Головна

Рік заснування видання: 1918

Галузь знань: публічне управління та адміністрування

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого ЗМІ: КВ № 24804-14744ПР від 08.04.2021 року

ISSN: 2663-6468 (Print), 2663-6476 (Online)

Фахова реєстрація видання: включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») з державного управління (спеціальність 281 –  Публічне управління та адміністрування) відповідно до Наказу МОН України від 29.06.2021 № 735 (додаток 3)

Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща)

Мова видання: українська, російська, англійська, польська, німецька, французька

Засновник видання: Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського