Редакційна колегія

Головний редактор:
Горник В.Г. – доктор наук з державного управління, професор, директор Навчально-наукового інституту управління, економіки та природокористування, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського.

Члени редекційної колегії:
Корнєєв В.В. – доктор економічних наук, професор, декан факультету фінансів та цифрових технологій, Державний податковий університет;
Кравченко С.О. – доктор наук з державного управління, професор, головний консультант відділу правової та антикорупційної політики, Національний інститут стратегічних досліджень;
Дєгтяр О.А. – доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри управління та бізнес-адміністрування, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»; 
Марова С.Ф. – доктор наук з державного управління, професор, провідний науковий співробітник Науково-дослідної лабораторії безпеки громад, Донецький державний університет внутрішніх справ;
Шведун В.О. – доктор наук з державного управління, професор, Начальник наукового відділу з проблем управління у сфері цивільного захисту навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України;
Міхальські Томаш – доктор наук габіліт., професор кафедри океанографії, Гданський університет, Гданськ, Польща;
Кучабський О.Г. – доктор наук габіліт., професор кафедри географії регіонального розвитку, Гданський університет, Гданськ, Польща.