Редакційна колегія

Головний редактор:
Горник В.Г. – доктор наук з державного управління, професор, директор Навчально-наукового інституту управління, економіки та природокористування, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського.

Члени редекційної колегії:
Корнєєв В.В. – доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів та обліку, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського;
Бєлякова О.В. – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри «Менеджмент та підприємництво на морському транспорті», Азовський морський інститут Національного університету «Одеська морська академія»;
Кравченко С.О. – доктор наук з державного управління, професор, головний консультант відділу правової та антикорупційної політики, Національний інститут стратегічних досліджень;
Музика Ю.Д. – кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри публічного управління та економіки, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського;
Дєгтяр О.А. – доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри управління та бізнес-адміністрування, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»; 
Марова С.Ф. – доктор наук з державного управління, професор, провідний науковий співробітник Науково-дослідної лабораторії безпеки громад, Донецький державний університет внутрішніх справ;
Шведун В.О. – доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри публічного управління та підприємництва, Харківський національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»;
Міхальські Томаш – доктор наук габіліт., професор кафедри океанографії, Гданський університет, Гданськ, Польща;
Кучабський О.Г. – доктор наук габіліт., професор кафедри географії регіонального розвитку, Гданський університет, Гданськ, Польща.