Том 28 (67) № 1

Том 28 (67). № 1, 2017

Титульна сторінка

Зміст журналу

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Жук В.П., Омельченко А.С.
СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

Кравченко С.О., Кравченко В.В.
МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК СУБ’ЄКТИ ГЛОБАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Бовсунівська І.В.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ВЛАДИ ІЗ ГРОМАДЯНАМИ В СИСТЕМІ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУ

Клименюк О.М.
МОДЕЛЮВАННЯ ВИРОБНИЧИХ ВІДНОСИН ЯК ФАКТОРА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Шевченко О.О., Коваленко М.М.
НАБЛИЖЕННЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА

Карлова В.В.
ПІДГОТОВКА МЕНЕДЖЕРІВ СФЕРИ КУЛЬТУРИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ РИНКОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ: НАПРЯМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Горник В.Г.
МЕХАНІЗМИ РОЗПОДІЛУ ПОВНОВАЖЕНЬ МІЖ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ І МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: ФІНАНСОВИЙ АСПЕКТ

Кожина А.В.
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ МІСЦЕВИМ РОЗВИТКОМ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Педак І.С.
БЕНЧМАРКІНГ ЯК МЕХАНІЗМ ПОРІВНЯЛЬНОГО АНАЛІЗУ ТА ЗАПОРУКА МАЙБУТНЬОГО РЕГІОНІВ

Шевченко Н.О., Вікарчук А.А.
РОЛЬ ПАРТИСИПАТИВНОГО БЮДЖЕТУВАННЯ У ПРОЦЕСІ ЗАЛУЧЕННЯ ДО ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ МІСЦЕВИХ ГРОМАД

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ