Том 28 (67) № 2

Том 28 (67). № 2, 2017

Титульна сторінка

Зміст журналу

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Євмєшкіна О.Л.
КОНЦЕПЦІЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ В УКРАЇНІ

Клименюк М.М.
КОНЦЕПЦІЯ ПОБУДОВИ МОДЕЛІ ПРОСТОРУ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ

Ковальчук А.В.
ВЗАЄМОДІЯ ІНСТИТУТІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ В УНІТАРНИХ ДЕРЖАВАХ (НА ПРИКЛАДІ КИТАЙСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ)

Пристайко В.В.
ПОНЯТТЯ ТА ПРИНЦИПИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Шмагун А.В.
ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ЗАСАД ПРИРОСТУ ЗНАНЬ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НА ОСНОВІ РОЗВИТКУ МЕХАНІЗМУ ЗНАННЄВОГО СПІЛКУВАННЯ

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Коврига О.С.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ОСВІТИ

Немирівська О.Я., Немирівський Я.В.
PUBLIC ADMINISTRATION: ДОСВІД ЗАХОДУ ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В МОДЕРНІЗАЦІЇ УРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Івашків Ю.Д., Гуйда О.Г., Музика В.П.
ВПРОВАДЖЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ ЯК МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ СПРОМОЖНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Козарь Т.П.
МУНІЦИПАЛЬНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОСВІТИ У СФЕРІ РОЗПОДІЛУ ПОВНОВАЖЕНЬ

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

Бритова Г.В., Cкрильник Є.В
НАПРЯМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ФІСКАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ЯК ЧИННИК ПОДОЛАННЯ ЗАГРОЗ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ