Том 29 (68) № 3

Том 29 (68). № 3, 2018

Титульна сторінка

Зміст журналу

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Сергієнко О.В.
ДЕРЖАВНИЙ АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНИЙ НАГЛЯД ЯК СУКУПНІСТЬ ОБ’ЄКТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО КОНТРОЛЮ У СФЕРІ МІСТОБУДУВАННЯ

Сухенко С.В.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ В УКРАЇНІ

Твердохліб О.С.
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В УКРАЇНІ

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Агафонова Н.О.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВЗАЄМОВІДНОСИН ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ПРАВОСУДДЯ І ГРОМАДСЬКОСТІ

Акімов А.В.
ЕЛЕКТРОННА ДЕМОКРАТІЯ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНА ФОРМА УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

Бондар Г.Л.
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ ТА УМОВИ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦЯ В ГАЛУЗІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Гаврилюк А.М.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОБҐРУНТУВАННЯ ФЕНОМЕНУ ТУРИЗМУ ЯК СОЦІАЛЬНОГО ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВИ

Горбик В.М.
МОДЕЛЮВАННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИРОДНО-ЕКОНОМІЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ РЕГІОНІВ

Євсюков О.П.
КЛЮЧОВІ ПРОБЛЕМИ Й ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ

Козименко І.А.
РЕФОРМУВАННЯ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В КОНТЕКСТІ СТРУКТУРНОЇ ПЕРЕБУДОВИ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Круглов В.В.
ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО У СФЕРІ КІБЕРБЕЗПЕКИ

Мельничук Л.М.
ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ ПОСЛУГ СОЦІОГУМАНІТАРНОГО СПРЯМУВАННЯ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Николаєва В.І.
ПРОБЛЕМНЕ ПОЛЕ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ІНСТИТУАЛІЗАЦІЄЮ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ В УКРАЇНІ

Осик С.В.
ФОРМУВАННЯ ТА ВИХОВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я МОЛОДІ В УКРАЇНІ ЯК НАУКОВИЙ ДИСКУРС

Сироватка С.О.
КЛАСИФІКАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ МЕХАНІЗМІВ СТИМУЛЮВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ УЧАСНИКІВ РИНКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

Сімак С.В.
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ В ІНФРАСТРУКТУРНІЙ СФЕРІ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Уліцький А.Г.
МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ МИТНОЇ СКЛАДОВОЇ ЧАСТИНИ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Федоров Г.О.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ІМІДЖУ УКРАЇНИ

Черніков Д.О.
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ПОЛОЖЕНЬ ПРАВИЛ ЄС ТА СОТ ЩОДО ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ (СУБСИДІЙ) СУБ’ЄКТАМ ГОСПОДАРЮВАННЯ

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Ковтун Г.О.
ОСОБЛИВОСТІ ПОНЯТТЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЛІДЕРСТВА В СИСТЕМІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Полішкевич Л.Д.
АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

Штельмашенко А.Д.
СПІРАЛЬ МОВЧАННЯ ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА ГРОМАДСЬКУ ДУМКУ

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

Горник В.Г., Кравченко С.О.
ВЗАЄМОДІЯ ДЕРЖАВИ ТА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У ЗАПОБІГАННІ КОРУПЦІЇ ЯК ЧИННИК НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ