Том 30 (69) № 1

Том 30 (69). № 1, 2019

Титульна сторінка

Зміст журналу

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Карнаухова М.Д.
НАРАТОЛОГІЧНІ МОДЕЛІ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДОСЛІДЖЕННЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Крук С.І.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНСТИТУЦІЙНИХ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Кустова C.М.
АДАПТАЦІЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ В УКРАЇНІ

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Бондар Г.Л., Варварова-Мозолевська Н.В.
РЕФОРМУВАННЯ СУДОВОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ (2018–2019 РР.)

Дяченко С.А.
ПАРТИСИПАТИВНИЙ БЮДЖЕТ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ МІСЦЕВИМИ ФІНАНСАМИ УКРАЇНИ

Залізнюк В.П.
МЕХАНІЗМ ІМПОРТОЗАМІЩЕННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ

Кірєєв Д.Б.
РОЗВИТОК ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ ЯК ЕЛЕМЕНТ СТРАТЕГІЇ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Козак Т.М.
РЕАЛІЇ ЗАПРОВАДЖЕННЯ НАКОПИЧУВАЛЬНОГО РІВНЯ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ

Козименко І.А.
РОЛЬ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ У ПІДВИЩЕННІ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

Костюк Т.О.
ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИЙ ТА ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНИЙ ВИМІР ВИЩОЇ ОСВІТИ

Коханій М.С.
ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ В МУНІЦИПАЛЬНОМУ СЕКТОРІ ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

Крилова І.І.
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ В РІЗНИХ КРАЇНАХ СВІТУ

Литвин В.В.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Лішик О.П.
ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ І СВОБОД ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ

Малигіна І.В.
КАДРОВА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ОСВІТИ ЯК СКЛАДНИК ДЕРЖАВНОЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

Николаєва В.І.
СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ ТА ТЕОРІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Сіренко Р.Р.
ФІЗИЧНА АКТИВНІСТЬ У СУСПІЛЬСТВІ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМ ДЕРЖАВНОЇ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Horbliuk S.A.
INSTRUMENTY PARTYCYPACJI OBYWATELSKIEJ W PRAKTYCE INNOWACYJNEGO ZARZĄDZANIA M. ST. WARSZAWY

Дорош У.М.
МОЖЛИВОСТІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

Бабіченко К.Ю.
ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Базарко І.М.
CУЧАСНІ ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКІ ПІДХОДИ ДО ВДОСКОНАЛЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Бондар Г.Л.
КОРУПЦІЙНІ ЗАГРОЗИ НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ ТА ДЕМОКРАТІЇ В УКРАЇНІ

Бондаренко О.Г., Василенко В.П.
ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТУ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ВАРТОСТІ УТРИМАННЯ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ СПІЛЬНИХ ДІЙ СИЛ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РЕАГУВАННЯ НА КРИЗОВІ СИТУАЦІЇ

Гаращенко Ю.В.
ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ КІБЕРБЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ

Євсєєв В.О., Тробюк Д.В.
ОХОРОНА ЯДЕРНИХ УСТАНОВОК І МАТЕРІАЛІВ НЕВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ. ДОСВІД ВЕЛИКОБРИТАНІЇ

Луньов О.Ю.
МОДЕЛЬ РУХУ ГРУПИ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ІЗ ПРИПИНЕННЯ МАСОВИХ ЗАВОРУШЕНЬ СИЛАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ