Том 30 (69) № 2

Том 30 (69). № 2, 2019

Титульна сторінка

Зміст журналу

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Мартишин Д.С.
ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ПРАВОСЛАВНИХ ЦЕРКОВ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ВІДНОСИН ДЕРЖАВИ ТА РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Бовсунівська І.В.
ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ОБ’ЄКТ ТЕОРЕТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Бондаренко А.І.
МЕХАНІЗМИ АУДИТУ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСОВИХ ПРОГРАМ ЯК РІЗНОВИД ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

Валід Камаль Абдель Салам Атіа
СИСТЕМА ОРГАНІВ ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНОЇ СЛУЖБИ В УМОВАХ ПРОВЕДЕННЯ РЕФОРМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Гаврилюк А.М.
ТУРИСТИЧНЕ ПОРТФОЛІО ЕЛЕМЕНТА НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

Губар О.В.
ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ СУБ’ЄКТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БІОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

Доллiнер П.Я.
МЕХАНІЗМИ ДEРЖAВНОГО УПРAВЛIННЯ ОРГAНAМИ ПРОКУРAТУРИ УКРАЇНИ У СКЛАДІ ПРОКУРАТУРИ СРСР

Дурман О.Л.
СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ УХВАЛЕННЯ РІШЕНЬ ЯК ОСНОВНЕ ТЕХНОЛОГІЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ОСВІТНЬОГО ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА

Євсюкова О.В.
НАПРЯМИ АДАПТАЦІЇ ДОСВІДУ ФУНКЦІОНУВАННЯ КАНАДСЬКОЇ МОДЕЛІ СИСТЕМИ НАДАННЯ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ У КОНТЕКСТІ ПОБУДОВИ СЕРВІСНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ

Кравчук О.В.
ПОБУДОВА ІНФОРМАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ФОРМАЛІЗАЦІЇ ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ДАНИХ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Крилова І.І.
ДЕРЖАВНЕ ПРОГРАМУВАННЯ У СФЕРІ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ

Леоненко Н.А.
ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ

Марушева О.А.
ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРУКТУРИ ДЕРЖАВНОГО МЕХАНІЗМУ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН У БУДІВНИЦТВІ В ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ

Позднякова Л.О., Омельяненко О.В.
СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ

Соловей Д.А.
РЕГУЛЯТОРНІ ПІДХОДИ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА З ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Турецков Т.Є.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МАЛОГО Й СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В РЕАЛІЗАЦІЇ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС

Ульянова Г.В.
ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ

Фурдик В.Д., Рудинська С.М.
ПІДГОТОВКА КЕРІВНИХ КАДРІВ У СФЕРІ ВІЙСЬКОВОЇ МЕДИЦИНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Хараїм І.В.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ІНЖИНІРИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В БУДІВНИЦТВІ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯМ ІНЖЕНЕРА-КОНСУЛЬТАНТА

Худошина О.В., Курділь Н.В.
РИЗИКООРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ЯК ОСНОВА ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МЕДИЧНОЇ ПРАКТИКИ В УКРАЇНІ

Шевчук О.Р.
СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНІ НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЯК ФАКТОР ОПТИМІЗАЦІЇ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА

Самойлова О.В.
МІГРАЦІЙНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ ЯК ЕЛЕМЕНТ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

Криштанович М.Ф., Гонтар З.Г.
УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ У КОНТЕКСТІ БЕЗПЕКИ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИРІШЕННЯ

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ