Том 30 (69) № 4

Том 30 (69). № 4, 2019

Титульна сторінка

Зміст журналу

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Дзвінчук Д.І., Озьмінська І.Д.
ФЕНОМЕН НАЦІЇ В СУЧАСНИХ НАУКОВИХ ІНТЕРПРЕТАЦІЯХ

Марухленко О.В.
ДИСКУСІЇ ЩОДО ПОНЯТТЯ «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ»

Подп’ятнікова А.Я.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ТРАНЗИТИВНОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ

Пугач В.Г.
ТРАНСФЕР ПОЛІТИКИ В КОНТЕКСТІ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

Сардар Мохд Рахман Оглі
ІСТОРИЧНИЙ ФАКТОР ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В ІСЛАМСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ АФГАНІСТАН

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Балашов І.В.
ПРАВОВІ ПЕРЕДУМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕФОРМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

Гаврилов А.В.
РИЗИКИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИН У БУДІВНИЦТВІ. ДОСВІД РУМУНІЇ

Гаєвський І.В.
ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ: СУТНІСТЬ, ОСНОВНІ КОНЦЕПЦІЇ ТА ПІДХОДИ

Грень Л.М.
ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА В ГАЛУЗІ УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ: ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІСТУ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ НАПРЯМІВ

Зінченко Г.К.
ВИКОРИСТАННЯ КРАУДСОРСИНГУ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Ільєнко А.С.
ЕНЕРГЕТИЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ: СУТНІСТЬ, ЗАГРОЗИ ТА МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЮВАННЯ

Коврига О.С.
ПРОЦЕС ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

Кравчук О.В.
ДЕРЖАВНЕ ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: ФОРМИ ТА СПЕЦИФІКА ЗАСТОСУВАННЯ

Крихтіна Ю.О., Островерх Н.І., Седякін Ф.І.
ДЕРЖАВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОГО РОЗВИТКУ СФЕРИ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Леоненко Н.А.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ

Марушева О.А.
ЗАКОНОДАВЧІ ЗАСАДИ КОНТРОЛЮ ТА НАГЛЯДУ В БУДІВНИЦТВІ В АСПЕКТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Науменко А.О.
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Панасенко Є.О.
МУЛЬТИЛІНГВІЗМ ЯК ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИЙ І ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИЙ ЧИННИК В УМОВАХ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

Постулін О.С.
КРИЗА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН У СУЧАСНИХ УМОВАХ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Русинюк М.М.
МЕХАНІЗМИ ВЗАЄМОДІЇ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ ТА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Терещенко М.М.
ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ: СУТНІСТЬ, ОСНОВНІ ПІДХОДИ ТА КОНЦЕПЦІЇ

Усаченко О.О.
РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВОЮ ВИКОНАННЯ ОБОРОННОГО ЗАМОВЛЕННЯ

Чирва Г.М.
ПРИНЦИПИ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ЩОДО СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Борозенець М.І.
РОЗВИТОК СИСТЕМИ ПОСЛУГ МІСЬКОГО ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

Голубок М.Г., Ковальов І.В., Щербак В.Я.
МОДЕЛЮВАННЯ ДІЙ ЗОВНІШНЬОГО ПРАВОПОРУШНИКА ТА СИЛ ОХОРОНИ В МЕЖАХ САНІТАРНО-ЗАХИСНОЇ ЗОНИ ЯДЕРНОЇ УСТАНОВКИ

Кізян Р.В.
СУТНІСТЬ ТА РОЛЬ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Кукін І.В.
ОСОБЛИВОСТІ ЗВОРОТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ У СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Мартьянова Р.А.
ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРИМУСУ ЯК ЗАСОБУ ПРОТИДІЇ НЕЛЕГАЛЬНІЙ МІГРАЦІЇ: БЕЗПЕКОВИЙ ВИМІР

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ