Том 30 (69) № 5

Том 30 (69). № 5, 2019

Титульна сторінка

Зміст журналу

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Марухленко О.В.
СВІТОВИЙ ДОСВІД В ОБЛАСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

Подп’ятнікова А.Я.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ДЕМОКРАТИЧНОГО ТРАНЗИТУ В УКРАЇНІ

Пугач В.Г.
УПРАВЛІНСЬКИЙ СТИЛЬ ПОСТВЕСТФАЛЬСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

Ситник Г.П.
ПРО ОДИН ІЗ ПІДХОДІВ ЩОДО КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО ЯВИЩА, ЯКЕ ВИЗНАЧАЮТЬ ПОНЯТТЯМ «НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА» В ТЕОРІЇ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Бойко О.П.
ПЕРСПЕКТИВИ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ФОРМ БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ ДЕМОКРАТІЇ

Дурман М.О.
УДОСКОНАЛЕННЯ ПОНЯТІЙНО-ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО АПАРАТУ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

Дурман О.Л., Клюцевський В.І.
ЦІЛІ, ЕТАПИ ТА ПЕРЕВАГИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ «POCLICK»

Євмєшкіна О.Л.
ГРОМАДЯНСЬКА ОСВІТА ЯК МЕХАНІЗМ ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ ДО ПРИЙНЯТТЯ ДЕРЖАВНИХ СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ В УКРАЇНІ

Клименко О.В.
МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Кучеренко О.Ю.
УРАХУВАННЯ СКЛАДОВОЇ ЧАСТИНИ НЕРУХОМОСТІ У СТАТКАХ ОТРИМУВАЧІВ ЖИТЛОВИХ СУБСИДІЙ

Леоненко Н.А.
ЕФЕКТИВНА РЕАЛІЗАЦІЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА

Качан Я.В.
ОСНОВНІ ЗАСАДИ ПРОХОДЖЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Малекі О.А.
«ДОРОЖНЯ КАРТА» МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ВЕЛИКИХ МІСТ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

Горник В.Г.
МІСЦЕ Й РОЛЬ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ У СЕКТОРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ БЕЗПЕКОЮ

Кукін І.В.
РІВНІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ОСОБИСТОСТІ В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Морохов О.О.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ МЕХАНІЗМІВ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ

Піх Н.С.
ОСОБЛИВОСТІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ ТЕРМІНА «ГРОМАДСЬКА (ПУБЛІЧНА) БЕЗПЕКА І ПОРЯДОК» В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ