Том 30 (69) № 6

Том 30 (69). № 6, 2019

Титульна сторінка

Зміст журналу

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Дрешпак В.М., Бондаренко Є.М.
КОМУНІКАТИВНА КУЛЬТУРА ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ У СВІТЛІ ЦИКЛІЧНОЇ ПАРАДИГМИ

Хворостина Л.Л.
ОРГАНІЗАЦІЙНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ СЛУЖБИ ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН ДЛЯ УКРАЇНИ

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Балашов І.В.
СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОНЯТТЯ «МОДЕРНІЗАЦІЯ» ЯК МІЖДИСЦИПЛІНАРНОЇ КАТЕГОРІЇ СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО ЗНАННЯ

Безена І.М.
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ ТА МАРКЕТИНГ: РЕГІОНАЛЬНЕ ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ Й МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Білозір О.В.
ОСОБЛИВОСТІ ТЕОРЕТИЧНОГО ПІДХОДУ ДО ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В КРАЇНІ

Вербицька А.В.
КОМПЛЕКС ІНСТРУМЕНТІВ СТИМУЛЮВАННЯ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ В ПРОЦЕСІ ІНТЕГРАЦІЇ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО ПРОСТОРУ

Дзега В.Д.
СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЩОДО ЗРОСТАННЯ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Дима В.В.
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ СТИМУЛЮЮЧИХ МЕХАНІЗМІВ РОЗВИТКУ «ЗЕЛЕНОЇ» ЕКОНОМІКИ

Кириченко Г.В.
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ ЯК ІННОВАЦІЇ В СИСТЕМІ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

Лівошко Т.В.
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Марван Музхер Хуссеін Музхер
СВІТОВИЙ ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНО-БАНКІВСЬКОГО ПАРТНЕРСТВА ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ УКРАЇНИ

Овсак І.І.
ВПЛИВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НА ФОРМУВАННЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО РЕГІОНАЛЬНОГО БУДІВЕЛЬНОГО РИНКУ

Сінгуцький О.В.
ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ: ПЕРЕШКОДИ ТА ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ

Терещенко Д.А.
РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В УКРАЇНІ

Усаченко О.О.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКІ МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОГО ОБОРОННОГО ЗАМОВЛЕННЯ

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА

Мешковський К.Е.
ДОБРОЧЕСНІСТЬ У КОНТЕКСТІ ТРАНСФОРМАЦІЙ ПРИНЦИПІВ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Дурман О.Л.
ПОНЯТТЯ ТА ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА СТАТУСУ ДЕПУТАТІВ МІСЦЕВИХ РАД В УКРАЇНІ

Клюцевський В.І.
ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ ТА НАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ

Назаренко Д.Л.
АДВОКАСІ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ В УКРАЇНІ: ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ

Рудакевич М.І., Рудакевич О.М.
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗРОБЛЕННЯ Й УПРОВАДЖЕННЯ КОДЕКСУ ЕТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ПОСАДОВИХ ОСІБ МЕРІЇ ВЕЛИКОГО МІСТА (НА ПРИКЛАДІ ЛЬВОВА)

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ