Том 31 (70) № 1

Том 31 (70). № 1, 2020

Титульна сторінка

Зміст журналу

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Миколаєць О.О.
НАУКОВІ ТЕОРІЇ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇСОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Місюкевич Л.О.
ОСНОВНІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНТРОЛЬНИХ ФУНКЦІЙ РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ У ФІНАНСОВІЙ СФЕРІ В УКРАЇНИ

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Буканов Г.М.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СВІТОВОГО ДОСВІДУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

Бунчук М.М.
ФОРМУВАННЯ КОМПЛЕКСНОГО МЕХАНІЗМУДЕРЖАВНОЇ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ПОЛІТИКИ

Горник В.Г., Шпачук В.В.
ШЛЯХИ ВПРОВАДЖЕННЯ СЕРЕДНЬОСТРОКОВОГО БЮДЖЕТНОГО ПЛАНУВАННЯ ЯК МЕХАНІЗМУ УЗГОДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ТА БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИК

Котляр Л.І.
ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ЗАСІБ ЗНИЖЕННЯ ПРОКРАСТИНАЦІЇУ ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Кравченко С.О., Кучерявий В.М.
СПЕЦИФІКА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛОБІЗМУ В КОНТЕКСТІ МЕХАНІЗМІВ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ

Лукін С.Ю.
АНАЛІЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ДОКУМЕНТІВ ТА ЇХ РОЛЬВ ОРГАНІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОГО ПРОСТОРУ ДЛЯ РОЗВИТКУ МІСТ

Мірко Н.В., Костянчук О.М.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНОЮ СФЕРОЮ НА ПРИКЛАДІ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Мохова Ю.Л., Гордієнко І.В.
ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ

Орлова Н.С., Майло В.В.
РОЗВИТОК СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ

Рідей Н.М., Титова Н.М., Богуцький Ю.П., Павленко Д.Г.
ТЕОРЕТИКО-АКСІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ АДМІНІСТРАТОРІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Хмиров І.М.
ДЕРЖАВНІ МЕХАНІЗМИ ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Шойко В.А.
ЕВОЛЮЦІЯ РОЗУМІННЯ ОСНОВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА ПРОТИДІЇ НАДЗВИЧАЙНИМ СИТУАЦІЯМ В УМОВАХ АКСЕЛЕРАЦІЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Юрійчук Є.П., Свірнюк Н.В.
ІНСТИТУЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ ЯК СУБ’ЄКТА ПАРЛАМЕНТСЬКОГО КОНТРОЛЮ В КРАЇНАХ ЄС ТА УКРАЇНІ

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Безена І.М.
НОВІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИЯК ФАКТОР ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

Кузьменко В.М.
ПУБЛІЧНА ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМА КОЛЕКТИВНОЇ РОБОТИ ОРГАНІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕЛЕКТРОННОЇ ДЕМОКРАТІЇ В УКРАЇНІ

Сьомич М.І.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОГО СТАНУ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИТА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

Мартьянова Р.А.
ДЕРЖАВНА МІГРАЦІЙНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ ЩОДО ПРОТИДІЇ НЕЛЕГАЛЬНІЙ МІГРАЦІЇ ІНСТИТУТОМ РЕАДМІСІЇ ОСІБ

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ