Том 31 (70) № 2

Том 31 (70). № 2, 2020

Титульна сторінка

Зміст журналу

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Бутирська Т.О., Дзвінчук Д.І.
ОСНОВОПОЛОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ ІДЕЇ БЛАГА В ДЕРЖАВІ

Гандзюк К.А.
РОБЕРТ ДЕНХАРДТ ПРО ЧИННИКИ ЗМІН У ПУБЛІЧНОМУ СЕКТОРІ ХХІ СТОЛІТТЯ

Година М.А.
ЗМІСТ, СТРУКТУРА ТА ЗНАЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ У СИСТЕМІ ЗАХОДІВ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ

Оргієць О.М.
ОБМІН ЗНАННЯМИ МІЖ ДЕРЖАВНИМИ СЛУЖБОВЦЯМИ: ФАКТОРИ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ЙОГО ІНТЕНСИВНІСТЬ

Таран Є.І.
СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ «ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ», «ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ» ТА «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ» У ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ УКРАЇНИ

Шкурат І.В.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПОНЯТТЯ «МІЖНАРОДНИЙ ТЕРОРИЗМ» ЯК СКЛАДНИКА ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Безена І.М.
СУЧАСНІ МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ЕТНОКУЛЬТУРНОЇ ПОЛІТИКИ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

Болбас О.М.
КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА ЯК ОХОРОННА ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКА КАТЕГОРІЯ: МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ СТРАХОВОГО ФОНДУ

Горник В.Г., Сімак С.В.
ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНИХ ПРОГРАМНИХ ДОКУМЕНТІВ ЯК ОСНОВИ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНУВАННЯ

Губар О.В.
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ БІОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Децик О.П.
СТРАТЕГІЧНЕ ПРОЄКТУВАННЯ РОЗВИТКУ СФЕРИ ПУБЛІЧНОЇ ДИПЛОМАТІЇ В УКРАЇНІ

Драгомирова Є.С., Николаєва Д.С.
ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ СПОСОБІВ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ РЕГІОНАЛЬНИХ УКРАЇНСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ЯК ТУРИСТСЬКИХ ДЕСТИНАЦІЙ

Запорожець Т.В.
ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА СИСТЕМ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДЛЯ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Іванова Т.В.
МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТЕХНОГЕННОГО ТА ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ

Камінецький В.В.
ВПЛИВ ПРАВОВИХ ІМПЕРАТИВІВ НА РОЗВИТОК КУРОРТНО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ СФЕРИ РЕГІОНІВ

Kiforenko О.V.
THE EUROPEAN UNION BUDGET REVENUES: THE PRESENT STATE OF MATTERS AND PROJECTION

Ковач В.О.
ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНИХ МЕХАНІЗМІВ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ

Коврига О.С.
ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ

Кріпак А.П.
ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ СПРОМОЖНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Лелеченко А.П.
КОМПЛЕКСНИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ Й РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Лукін С.Ю.
ПУБЛІЧНИЙ ПРОСТІР ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН У СИСТЕМІ ГЛОБАЛІЗОВАНОГО СВІТУ ЗА ДОСЛІДЖЕННЯМИ ЗАРУБІЖНИХ АВТОРІВ

Непомнящий О.М.
ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО СПОРУД ЯК ОСНОВА ІДЕНТИФІКАЦІЇ РИЗИКІВ ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ

Олійник Р.Ю.
ОФІС УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ В ПРОЕКТНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ

Панченко О.А.
ПРОВАЛ ДЕРЖАВНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Пашкевич Л.А.
ДЕСТРУКТИВНИЙ ІНСТИТУТ ПОЛІТИЧНОЇ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ: МЕХАНІЗМИ ПРОТИДІЇ

Петренко Н.О., Чукіна І.В.
УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ

Рідей Н.М., Богуцький Ю.П., Кацеро О.К., Павленко Д.Г.
ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ПРАВОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ АДМІНІСТРАТОРІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ

Соколова Е.Т.
ГЕНДЕРНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Хитько М.М.
«СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ В ОСВІТІ» ЯК ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Хмиров І.М.
МЕХАНІЗМИ ЗАСТОСУВАННЯ АУТСОРСИНГУ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ ЕЛЕКТРОННИМ НАВЧАННЯМ У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Семенова Т.М.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВА ОЦІНКА ПРОЦЕСІВ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

Сенишин Н.В.
СУТНІСТЬ, ЗМІСТ І ФОРМИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЛАДИ ДЕРЖАВИ

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

Головань О.М., Савін А.А., Яковенко Є.С.
ДО ПИТАННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ СТВОРЕННЯ УГРУПОВАНЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ В РАЗІ РЕАГУВАННЯ НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ

Горник В.Г., Кравченко С.О.
МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК СКЛАДНИКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Демидко Д.Л.
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ЯК ФАКТОР НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ У ПРОЦЕСАХ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

Копанчук О.Є.
ГНОСЕОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ У СФЕРІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Росляков О.В., Прохоренков Д.В., Тихончук О.В.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ СИЛИ, СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАСОБІВ ТА ЗБРОЇ ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВ СВІТУ

Семенюк Ю.В.
ЗАСТОСУВАННЯ ПРИВАТНИХ ВІЙСЬКОВИХ КОМПАНІЙ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ І БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Фердман Г.П.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ НА ВОДНОМУ ТРАНСПОРТІ УКРАЇНИ: ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Грабовенко Н.В.
ІНКЛЮЗІЯ ЯК СТРАТЕГІЯ РЕФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ