Том 31 (70) № 4

Том 31 (70). № 4, 2020

Титульна сторінка

Зміст журналу

ВІТАЄМО ЮВІЛЯРА (ДО 75-РІЧЧЯ В.Д. БАКУМЕНКА)

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Капінус О.Я.
КОНЦЕПЦІЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ

Кушнір В.О., Чернобай О.Ю.
РОЗВИТОК МЕХАНІЗМІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ МІНІСТЕРСТВОМ ОБОРОНИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПРОТИДІЇ ГІБРИДНІЙ АГРЕСІЇ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

Пержун В.В.
УПРАВЛІНСЬКА КУЛЬТУРА ВЛАДНИХ ЕЛІТ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

Туча В.В.
ПОСТМОДЕРНІЗМ ЯК ІНСТРУМЕНТАЛЬНА ПРАКТИКА ВЗАЄМОДІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ТА ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ЕЛІТИ

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Безена І.М.
МЕХАНІЗМИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ОСВІТИ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

Бєлікова К.Г.
ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ

Білик О.І.
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ АНАЛІЗУВАННЯ ЕТАПІВ ГЕНДЕРНО-ОРІЄНТОВАНОГО БЮДЖЕТУВАННЯ

Венцель В.Т.
БЮДЖЕТ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ

Грищенко Г.А.
СТАН РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ІНКЛЮЗИВНОЮ ОСВІТОЮ В УКРАЇНІ

Іванова Т.В.
СВІТОВИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТЕХНОГЕННОГО ТА ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ

Лукін С.Ю.
СПЕКТР ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПУБЛІЧНОГО ПРОСТОРУ

Мельник І.В.
МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА МАСОВОКУЛЬТУРНИХ ВПЛИВІВ НА ЦІННІСНІ ОРІЄНТИРИ СОЦІУМУ В КОНТЕКСТІ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ

Панченко О.А., Антонов В.Г., Малєєва А.М.
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЮ БЕЗПЕКОЮ ЯК ЗАПОРУКА ОСОБИСТІСНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ

Помаза-Пономаренко А.Л., Грень Л.М.
ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В УМОВАХ COVID-19: QUO VADIS?

Самойленко О.О.
ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ МОДЕЛІ ЛОБІСТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Сенча С.А.
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

Чорний О.В.
ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ТРАНСФОРМАЦІЇ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ЯК ФАКТОР СОЦІАЛЬНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ У ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ COVID-19 В УКРАЇНІ

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

Горник В.Г., Сімак С.В.
ОСНОВНІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ

Кукін І.В.
ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ОСОБИСТОСТІ НА РОЗВИТОК КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ

Пророчук М.В.
МЕХАНІЗМ ВЗАЄМОДІЇ ВЛАДИ ТА БІЗНЕСУ У СФЕРІ ІНФРАСТРУКТУРИ

Фердман Г.П.
ДЕЯКІ ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВХОДЖЕННЯ ТРАНСПОРТНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ НА ТРАНСПОРТІ

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ