Том 31 (70) № 5

Том 31 (70). № 5, 2020

Титульна сторінка

Зміст журналу

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Дутчак Г.О., Воронько Л.О.
ПЕРЕДУМОВИ ЗАРОДЖЕННЯ ДИПЛОМАТИЧНИХ ВІДНОСИН МІЖ УКРАЇНОЮ І ФРАНЦІЄЮ: ПОГЛЯД У МИНУЛЕ КРІЗЬ ПРИЗМУ СУЧАСНОСТІ

МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Безена І.М.
СУЧАСНІ МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЮВАННЯ ОСВІТНЬОЇ СИСТЕМИ РЕГІОНУ: СТРАТЕГІЇ ПЛАНУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ

Дикий А.П., Наумчук К.М.
МІСЦЕ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ У ВИЯВЛЕННІ КОРУПЦІЙНИХ ЯВИЩ В УКРАЇНІ

Духневич О.В.
ОСНОВНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО ВНУТРІШНЬОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ

Кива І.В.
ІСТОРИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ МЕХАНІЗМІВ ВПЛИВУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПIЛЬСТВА НА ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВООХОРОННОЇ ДIЯЛЬНОСТI

Кіслов Д.В., Дабіжа В.В.
КОМУНІКАТИВНІ ЗАСАДИ ВЗАЄМОДІЇ МЕХАНІЗМІВ ПРОФСПІЛКОВОГО КОНТРОЛЮ ІЗ ЗАСОБАМИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ

Слободенюк Т.О.
СУТНІСТЬ І ПОНЯТТЯ ПУБЛІЧНО-СЕРВІСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ

Солоха Д.В.
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ МОНІТОРИНГУ ЗАКУПІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЕКОНОМІКО-ГОСПОДАРЧОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ

Станішевський В.Ю.
ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК БАЗОВИЙ ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ СТАНОВЛЕННЯ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ ДЕРЖАВИ

Чорний В.І.
ЕВОЛЮЦІЯ СТАНОВЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ В УКРАЇНІ

Чорний О.В.
УПРАВЛІНСЬКІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СУСПІЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ ВНАСЛІДОК ПАНДЕМІЇ COVID-19 В УКРАЇНІ: СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

ПУБЛІЧНА СЛУЖБА

Фостікова В.В.
КАДРОВА ПОЛІТИКА В ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ США: АНАЛІЗ КЛЮЧОВИХ РЕФОРМ

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИТА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

Кукін І.В.
РЕЛІГІЯ ТА ВІРА ЯК ФАКТОРИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ОСОБИСТОСТІ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Покатаєв П.С., Литвиновська П.С.
РПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УКРАЇНІ

Корольчук О.Л.
УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ ЯК ФАКТОР РОЗБУДОВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ РЕЗИЛЬЄНТНОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ

Сопіна О.А.
ЗМІСТ І СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ» В КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Hrabovenko N.V.
MECHANISMS OF IMPLEMENTATION OF THE STATE-PUBLIC MODEL OF EDUCATION MANAGEMENT IN THE ACTIVITIES OF LOCAL GOVERNMENT BODIES

Автомєєнко А.І.
АНАЛІЗ СФЕРИ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я В УМОВАХ ЕПІДЕМІОЛОГІЧНИХ ЗАГРОЗ

Євдокимов В.В.
РОЗВИТОК СКЛАДОВИХ МЕТОДОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В СФЕРІ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Мотайло О.В.
РИЗИКИ ТА ЗАГРОЗИ НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ

Слюсарев І.О.
УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМИ КОНФЛІКТАМИ В ПУБЛІЧНІЙ СФЕРІ

Ганущин С.Н.
РОЗВИТОК ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ НА ЗАСАДАХ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ДЕМОКРАТИЧНИХ ПРИНЦИПІВ У ПУБЛІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ

Кононенко І.А.
УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ В УКРАЇНІ

Крутік Ю.В., Столяр Ю.А.
ЗМІСТ ПОНЯТЬ «ЕКСПОРТ» ТА «ІМПОРТ» ЯК ОБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Малишев К.В., Хробуст О.О.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Черненко Б.Г.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ЛІКВІДАЦІЄЮ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНИХ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ