Том 31 (70) № 6

Том 31 (70). № 6, 2020

Титульна сторінка

Зміст журналу

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Левчук І.О.
ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ЯК МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АРТИКЛЬ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Подольчак Н.Ю., Білик О.І., Джурик Ю.А.
ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ АСПЕКТІВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Рудакевич М.І., Рудакевич О.М.
КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СУЧАСНІЙ ДЕРЖАВІ: МОРАЛЬНІ ЗАСАДИ ТА РОЗВИТОК

Хуторний Б.В.
ПИТАННЯ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ

МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Буканов Г.М.
КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Ведмідь П.В.
ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Дьяченко Ю.В., Седікова І.О., Бондар В.А.
EVENT-МЕНЕДЖМЕНТ ЯК СКЛАДНИК ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

Костєнніков Д.М.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ТА ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІММІГРАЦІЇ КВАЛІФІКОВАНИХ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ В УКРАЇНІ

Крижевський В.В.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО СЕРВІСУ ЯК ОПТИМІЗАЦІЙНИЙ ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

Мукан І.В.
ІНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ

Пророчук М.В.
РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ВЗАЄМОДІЇ ВЛАДИ І БІЗНЕСУ У СФЕРІ ІНФРАСТРУКТУРИ

Сімак С.В.
СТРАТЕГІЯ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНИМ КОМПЛЕКСОМ

Слободенюк Т.О.
МЕТОДИЧНА ОСНОВА ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПУБЛІЧНО-СЕРВІСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ

Чорний О.В., Гурковський В.І.
ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’ Я У КРАЇНАХ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ COVID-19: СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ЧИННИКИ СУСПІЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Омельчук О.І.
ІНСТИТУЦІЙНА СПРОМОЖНІСТЬ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

Цевельов О.Є.
КОЛЕКТИВНА СИСТЕМА БЕЗПЕКИ: СУЧАСНІ ПІДХОДИ ТА ПРОБЛЕМИ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Ганущин С.Н.
КОНЦЕПЦІЯ ГУМАНІЗАЦІЇ ТА ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ