Том 32 (71) № 1

Том 32 (71). № 1, 2021

Титульна сторінка

Зміст журналу

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Євмєшкіна О.Л.
ДОСВІД СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ КОРОЛІВСТВА ШВЕЦІЇ

МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Гнатенко В.С.
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА – ЗАПОРУКА ДИНАМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ

Дурман М.О.
ДОСВІД СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ У ЗАПРОВАДЖЕННІ ДЕРЖАВНОЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ

Любчук О.К., Ярченко Ю.В.
КОМУНІКАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ФУНКЦІОНАЛЬНО-ЦІЛЬОВИЙ СКЛАДНИК МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ ТУРИЗМУ

Марутян К.К.
УПРАВЛІНСЬКІ МЕХАНІЗМИ ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ COVID-19: ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Мелконян А.Г.
ІСТОРИЧНІ Й ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМ ЗАХИСТОМ

Музика Ю.Д., Гуйда О.Г.
ОСОБЛИВОСТІ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ ЗА УМОВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА

Мухін В.М.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЛЮБИТЕЛЬСЬКОГО РИБАЛЬСТВА

Парубчак І.О., Радух Н.Б.
РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В ПЕРІОД ВИКЛИКІВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 В УКРАЇНІ

Чорний О.В.
МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІЙ СФЕРІ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ COVID-19: ОСВІТНІ ЧИННИКИ ВІДТВОРЕННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

ПУБЛІЧНА СЛУЖБА

Титаренко Л.М.
ПУБЛІЧНА ПОЛІТИКА РЕАЛІЗАЦІЇ В СОЦІОГУМАНІТАРНІЙ СФЕРІ ДЕРЖАВИ

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Безена І.М.
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТНЬОЮ СФЕРОЮ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ: РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ

Лещенко О.В.
СТВОРЕННЯ КРЕАТИВНИХ ГРОМАДСЬКИХ ПРОСТОРІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВІДРОДЖЕННЯ РЕГРЕСИВНИХ МІСТ І РЕГІОНІВ

Топузов Д.І.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНИМИ ФІНАНСАМИ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Чечель А.О., Мороз Є.О.
ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЗА УМОВ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ)

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

Чепель М.О.
ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ РИЗИКУ ВИНИКНЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ВТРАТ СЕРЕД ОСОБОВОГО СКЛАДУ ФОРМУВАНЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ ПРИ ВИКОНАННІ ЗАВДАНЬ ІЗ ПРИПИНЕННЯ МАСОВИХ ЗАВОРУШЕНЬ