Том 32 (71) № 2

Том 32 (71). № 2, 2021

Титульна сторінка

Зміст журналу

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Горблюк С.А.
ЕВОЛЮЦІЯ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ РЕВІТАЛІЗАЦІЇ МІСТ У США

Іванов Є.В.
ІСТОРІЯ ЗАРОДЖЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ВИКЛИКІВ СЬОГОДЕННЯ

Пержун В.В.
ПОЛІТИКА І ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЯК ФЕНОМЕНИ ОСОБЛИВОГО ТИПУ ВІДНОСИН

Сімак С.В.
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Бабенко В.Ю.
АНАЛІЗ СТАНУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ СУСПІЛЬНИМИ КОНФЛІКТАМИ В УКРАЇНІ (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЯКІСНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ)

Бойко О.П.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПУБЛІЧНИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ В УКРАЇНІ

Бондар В.Т.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ГАЛУЗІ ОСВІТИ З РОЗВИТКУ МОВ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН У РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩА: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

Денисюк Ж.З.
ПРОПАГАНДА ТА КОНТРПРОПАГАНДА В КОНТЕКСТІ СТРАТЕГІЙ ДЕРЖАВНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

Дьоміна І.О.
ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ СФЕРИ ОСВІТИ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ТА ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Коханій М.С.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ЇХ ВПЛИВ НА СИСТЕМУ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

Макаренко М.В.
ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ (INTERNET OF THINGS, IOT; INTERNET OF MEDICAL THINGS, IOМT) У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Мельник І.В.
ІНФОРМАЦІЙНА СТІЙКІСТЬ УКРАЇНИ: ВИБІР ТРЕНДІВ МАСОВОЇ КУЛЬТУРИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА СУСПІЛЬНУ СВІДОМІСТЬ І СТРАТЕГІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Потеряйко С.П.
СУТНІСТЬ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В ЄДИНІЙ ДЕРЖАВНІЙ СИСТЕМІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Чорний О.В.
МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ COVID-19 НА ЗАСАДАХ ПАРТНЕРСТВА В СУСПІЛЬНО-ВЛАДНІЙ ВЗАЄМОДІЇ

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

Балуєва О.В., Мартьянова Р.А.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИМУСОВОГО ПОВЕРНЕННЯ ТА ПРИМУСОВОГО ВИДВОРЕННЯ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Бондаренко О.Г., Яровой Т.С.
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕТІНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Гурський М.М.
МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕЛЕНОГО КУРСУ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ

Шестаковська Т.Л.
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

Омельяненко В.А., Саламатов В.О.
ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ЗАСАД ПОБУДОВИ ЕКОСИСТЕМИ ІННОВАЦІЙ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Мерзляк А.В., Мордвінов О.Г.
ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКО-УПРАВЛІНСЬКОЮ ЕЛІТОЮ СТРАТЕГІЇ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ