Том 32 (71) № 3

Том 32 (71). № 3, 2021

Титульна сторінка

Зміст журналу

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Кравченко С.О.
ОЦІНЮВАННЯ СУСПІЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЧЕРЕЗ ПОКАЗНИКИ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ: МІЖНАРОДНІ ПІДХОДИ

Овдін О.В.
ПОНЯТТЯ Й КАТЕГОРІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕМОГРАФІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ

МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Аманов И.А.
ПАНДЕМИЯ В КАЧЕСТВЕ ВОЗМОЖНОСТИ: РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙ ДИПЛОМАТИИ КИТАЯ

Іванова Т.В.
ПОЛІТИКА РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ

Паламарчук Т.П., Пашкевич Л.А.
ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ: ТРАДИЦІЙНО-РЕПРЕСИВНИЙ ШЛЯХ

Пінчук В.І.
ІННОВАЦІЙНЕ ВПРОВАДЖЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСУ В УКРАЇНІ

Рибкіна С.О.
ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА ДЛЯ СФЕРИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЯК ОБ’ЄКТ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Савченко В.М., Міненко С.В., Куликівський В.Л., Савченко Л.Г.
ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ РОСЛИННИЦТВА ЗАКРИТОГО ҐРУНТУ В КОНТЕКСТІ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Самофалов Д.О.
ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ Й АДМІНІСТРУВАННЯ МЕДИЧНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ЯК ОСНОВНОГО ІНСТРУМЕНТУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОХОРОНІ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Терешкевич Г.Т. (с. Діогена)
АНАЛІЗ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЗАСТОСУВАННЯ РЕПРОДУКТИВНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ З ПОЗИЦІЇ БІОЕТИКИ

Цигилик Ю.А.
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

Шляхтіна Г.В.
ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН У ФОРМУВАННІ ЛІДЕРСЬКИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Николаєва В.І., Кочубей Д.О.
ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ МОНОМІСТ В УКРАЇНІ

Хриков Є.М., Васиньова Н.С.
АНАЛІЗ ЕТИЧНОЇ СИСТЕМИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

Іванова В.М.
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ: ТЕОРЕТИКО-ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Кукін І.В.
ПРОТИРІЧЧЯ ТА НЕДОСКОНАЛІСТЬ ТЕРМІНОЛОГІЇ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ ІНФОРМАЦІЙНОЮ БЕЗПЕКОЮ ОСОБИСТОСТІ У СФЕРІ ПРИКОРДОННОЇ БЕЗПЕКИ

Павленко Д.Г., Семенюк Ю.В., Лисецький Ю.М.
НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА: ПОНЯТТЯ, СКЛАДНИКИ, ЧИННИКИ ВПЛИВУ

Потеряйко С.П.
МЕХАНІЗМИ ПРИЙНЯТТЯ ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ

Росляков О.В., Прохоренков Д.В.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОШОКОВИХ ПРИСТРОЇВ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

Фурдик В.Д.
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІЙСЬКОВО-МЕДИЧНОЇ РЕФОРМИ ТА ПІДГОТОВКИ КЕРІВНИКІВ У СФЕРІ ВІЙСЬКОВОЇ МЕДИЦИНИ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Масляк М.І.
ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СФЕРИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ

Сергієнко Л.В.
БЕЗПЕКОВІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА СТРАТЕГІЮ РОЗВИТКУ УРБАНІЗОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ