Том 32 (71) № 5

Том 32 (71). № 5, 2021

Титульна сторінка

Зміст журналу

МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Ковальський М.Р.
ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ОСОБЛИВОСТЯМИ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ

Непомнящий О.М.
УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ТА ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА

Платонов О.І.
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ЗА ДОПОМОГОЮ ФОРМУВАННЯ СПРИЯТЛИВОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ РОЗВИТКУ «СУХИХ ПОРТІВ»

Подворнюк О.О., Поліщук Н.В.
ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

Самсонова Я.І.
ТЕНДЕНЦІЇ ТА ВЕКТОР РОЗВИТКУ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ: ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ

Селіванов С.В.
ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЯ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ

Цейтліна А.О.
ЗАПРОВАДЖЕННЯ МЕДІАЦІЇ ЯК МЕХАНІЗМУ ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТІВ УНАСЛІДОК ВІЙСЬКОВИХ ПОДІЙ НА СХОДІ УКРАЇНИ

Чечель А.О., Чернецький С.С., Ляшенко С.С.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЛЕЖНОГО ВРЯДУВАННЯ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

Віхтюк А.В.
НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ПІДХОДИ ДО АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ ІНФОРМАЦІЙНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В ІНТЕГРОВАНОМУ УПРАВЛІННІ КОРДОНАМИ

Галушка В.Ю.
ПРОБЛЕМИ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ

Лисецький Ю.М., Старовойтенко О.О., Семенюк Ю.В., Павленко Д.Г.
ГІБРИДНІ ВІЙНИ. КОМПОНЕНТИ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Пурнак В.П.
УПРАВЛІНСЬКІ ПІДХОДИ У ТРАНСФОРМАЦІЇ СУЧАСНИХ ОСВІТНЬО-ВИХОВНИХ ПРОЦЕСІВ СЕРЕД СЛУЖБОВЦІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ