Том 32 (71) № 6

Том 32 (71). № 6, 2021

Титульна сторінка

Зміст журналу

МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Банчук-Петросова О.В.
ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Гучко М.М.
ТРАНСФОРМАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ПЕРЕКВАЛІФІКАЦІЇ ФАХІВЦІВ НАЦІОНАЛЬНИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ

Кіфоренко О.В.
ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ: РЕЗУЛЬТАТИ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

Лютий М.О.
ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ ВІТЧИЗНЯНОЇ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ І АДМІНІСТРУВАННЯ ЗА КРИТЕРІЯМИ МАТРИЦІ «ЗДАТНІСТЬ – БАЖАННЯ» ЯК ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ПОШИРЕННЯ В ПРАКТИЧНОМУ УПРАВЛІННІ МОДЕЛІ 3S-ЛІДЕРСТВА

Мирошниченко А.В.
ІНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСАД ДЕРЖАВНОЇ ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

Островий О.В.
ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЦИФРОВОГО РОЗВИТКУ

Парубчак І.О., Семенів Б.С., Василишин Н.О.
ІННОВАЦІЙНІ ПРИНЦИПИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ ПІДХОДІВ У ПЕДАГОГІЧНОМУ ВПЛИВІ НА ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ПІД ЧАС ОСВІТНІХ РЕФОРМ В УКРАЇНІ

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Козак О.М.
УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ У СИСТЕМІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ