Том 33 (72) № 1

Том 33 (72). № 1, 2022

Титульна сторінка

Зміст журналу

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Гоцул І.Є.
ДЖЕРЕЛА ДОСЛІДЖЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В ГАЛУЗІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

Кононенко І.А.
ЕКОАКТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ В СИСТЕМІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЯК ПОКАЗНИК РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Чумак І.В.
ОСНОВНІ ТРЕНДИ РОЗВИТКУ ХАРЧОВИХ ІННОВАЦІЙ У КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОГО ТА СВІТОВОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Базиляк Н.О.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОЇ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ГРОМАДЯН: ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Банчук-Петросова О.В.
ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ КРАЇНИ

Будзин В.Р.
ДЕРЖАВНА СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНА ПОЛІТИКА З ВІДНОВЛЕННЯ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ГРОМАДЯН У СУЧАСНОМУ КОНТЕКСТІ ПРОТИДІЇ ПАНДЕМІЇ COVID-19

Гавриченко Д.Г.
ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я В УМОВАХ ЗАГРОЗ ВІД COVID-19: ЗАКОНОДАВЧІ МЕХАНІЗМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Гучко М.М.
ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ У РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЛЕКСУ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМВ СУЧАСНІЙ КАДРОВІЙ ПОЛІТИЦІ ПУБЛІЧНИХ ІНСТИТУЦІЙ

Дурман О.Л., Дурман М.О.
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЮ ПОЛІТИКОЮ: ІНСТИТУЦІЙНИЙ ТА ІНФОРМАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМИ

Комісаренко А.О.
СУСПІЛЬСТВО, ДЕРЖАВА, ЕКОНОМІКА: ЗАКОНОМІРНОСТІ ВЗАЄМОДІЇ. РОЗВИТОК ДЕРЖАВИ ЧЕРЕЗ СОЦІАЛЬНІ МЕХАНІЗМИ СОЦІАЛЬНОГО ПРОСТОРУ

Мареніченко В.В., Шпортюк Н.Л., Добрянський А.В.
СВІТОВИЙ ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМІВ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ

Мороз В.В., Матвеєв М.В.
ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ ПРИРОДНИМИ РЕСУРСАМИ НА РІВНІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

Редчук Р.О.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ У ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ ЯК СУЧАСНОГО КАНАЛУ КОМУНІКАЦІЇ

Соловей Д.А.
ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКІ ЧИННИКИ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН В КОНТЕКСТІ АНТИКРИЗОВИХ ЗАХОДІВ ЩОДО ВПЛИВУ ПАНДЕМІЇ COVID-19

Угоднікова О.І.
АНАЛІЗ РИЗИКІВ УПРОВАДЖЕННЯ ПРОЄКТІВ ПУБЛІЧНОГО МАРКЕТИНГУ В СИСТЕМУ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Цибульська Т.В.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ІНСТИТУЦІЙНА ДОВІРА

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Тарасенко Т.М.
РАДЯНСЬКИЙ ДОСВІД І СУЧАСНІ ВИКЛИКИ РОЗВИТКУ ПОЛІТИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В МІСЦЕВОМУ САМОВРЯДУВАННІ

Шпачук В.В., Кулеба О.В.
ЗАСАДИ Й ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ НА МУНІЦИПАЛЬНОМУ РІВНІ

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

Лисецький Ю.М.
СИСТЕМНА МОДЕЛЬ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ

Мочков О.Б.
РОЛЬ ДЕРЖАВИ ТА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У ФОРМУВАННІ ВІЙСЬК ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОБОРОНИ ПОЛЬЩІ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ У СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Сергієнко Л.В.
СУЧАСНІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ МІСТ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ БЕЗПЕКИ УРБАНІЗОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ

Лілеєв М.О.
ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ ДОРОЖНІМИ ПРОЕКТАМИ