Том 33 (72) № 2

Том 33 (72). № 2, 2022

Титульна сторінка

Зміст журналу

МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Базиляк Н.О.
ДЕРЖАВНА ОСВІТНЯ ПОЛІТИКА В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ШКОЛ У СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ АМЕРИКИ В КОНТЕКСТІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ЕФЕКТИВНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ ПІДХОДІВ

Безена І.М.
ГУМАНІСТИЧНІ ВИМІРИ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РЕГІОНУ У МИРНИЙ ТА ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОДИ: СТРАТЕГІЇ ТА ПРАКТИКА

Вербановський В.В.
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ

Возна Ю.І.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕРЕГУЛЯЦІЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Гавриченко Д.Г.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Грищенко І.М., Ковтун Т.Ю.
ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА БІЗНЕСУ У ВОЄННИЙ ЧАС

Камінська В.В.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Кострубіцька А.В.
УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ ПОВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ: ДОСВІД БОСНІЇ І ГЕРЦЕГОВИНИ

Кравченко С.О.
НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Матвейчук Л.О., Польовий П.В.
ЦИФРОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ: ТЕОРЕТИЧНА ПЛОЩИНА

Мельник І.В.
МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ КУЛЬТУРНОЇ ПОЛІТИКИ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Мойсіяха А.В.
РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В ГУМАНІТАРНІЙ ТА СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРАХ У ПІСЛЯВОЄННІЙ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ

Мороз С.А.
ЛІЦЕНЗУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇЇ ЯКОСТІ

Парубчак І.О., Базиляк Н.О.
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ В СУЧАСНОМУ КОНТЕКСТІ ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ: ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ

Редчиць О.С.
МОНІТОРИНГ ЗАГРОЗ ВИБОРЧИМ ПРОЦЕСАМ: СУЧАСНИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТА МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ

Сердюкова О.Є.
МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМУНАЛЬНИМ ЖИТЛОМ В УКРАЇНІ

Фросіняк Р.В.
ЗАРУБІЖНІ МОДЕЛІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРЕДСТАВНИЦЬКИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ, ОБРАНИХ НА МІСЦЕВИХ ВИБОРАХ

Харечко Д.О.
ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН З ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ПІДХОДІВ У СФЕРІ МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ КОНТЕКСТІ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

ПУБЛІЧНА СЛУЖБА

Радух Н.Б.
ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Яременко О.І., Намазова Ю.І.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ҐЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Боришкевич І.І., Якубів В.М.
ОСОБЛИВОСТІ ТА ВАЖЛИВІСТЬ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ДЛЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Козарь Т.П., Педак І.С.
ЕКОНОМІЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ В УКРАЇНІ

Лазор О.Д., Лазор О.Я.
ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТІВ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ РЕФОРМИ НА ПРИКЛАДІ ЛЬВІВСЬКОЇ ТА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

Ахмедова О.О.
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВІТЧИЗНЯНОГО ТА ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ

Цимбал Б.М.
ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ОСОБИСТОСТІ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ