Том 33 (72) № 4

Том 33 (72). № 4, 2022

Титульна сторінка

Зміст журналу

МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Вішка І.С.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ДИЗАЙН-МИСЛЕННЯ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

Драпушко Р.Г., Горінов П.В., Захаренко К.В., Міненко Є.С.
ДЕРЖАВНА МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ: ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ

Залізнюк В.П.
ПІДХОДИ ДО ОПТИМІЗАЦІЇ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ НА БЛИЗЬКОМУ СХОДІ

Комашко В.В., Кравченко С.О.
ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ОБМЕЖЕНЬ ЩОДО ОДЕРЖАННЯ ПОДАРУНКІВ ПУБЛІЧНИМИ СЛУЖБОВЦЯМИ В УКРАЇНІ

Крамаренко С.Б.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Марусенко А.В.
ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ВІДНОСИН «СОЦІУМ-ВЛАДА» В УРБАНІЗАЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Маслівець Г.Ю., Гринчук Н.М.
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ РЕГІОНУ

Мирошниченко А.В.
КООПЕРАТИВНА ІДЕЯ В КОНТЕКСТІ ПОШУКУ ЕФЕКТИВНИХ РІШЕНЬ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

Мойсіяха А.В.
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В ПОСТВОЄННИЙ ПЕРІОД

Мороз С.А., Мороз В.М., Мороз О.В.
БЕНЕФІЦІАРИ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ СУБ’ЄКТІВ (ПУБЛІЧНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ)

Назаренко О.А., Озарко К.С.
ВИКЛИКИ ТА СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙНИ

Николаєва В.І., Суровцева І.Ю.
ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ЯКІСТЮ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ ЯК ЧИННИК КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Пашов Р.І., Похожалова А.І.
ЦИФРОВІЗАЦІЯ КОМУНІКАТИВНОЇ СКЛАДОВОЇ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

Польовий П.В.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ЦИФРОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ ТА РОЗВИТКУ ЦИФРОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Porieva V.O.
NGOS PARTICIPATION IN THE FORMATION AND IMPLEMENTATION OF STATE ENVIRONMENTAL POLICY WITH THE EU PUBLIC POLICY INSTRUMENTS APPLICATION (experiment – on the example of own grant project)

Суслов М.М.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЛОКАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Харченко Т.О.
УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОГО ПІДХОДУ В НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ

ПУБЛІЧНА СЛУЖБА

Попадинець І.Р.
ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ ЩОДО ДІАГНОСТИКИ ТА ПЛАНУВАННЯ САМООСВІТИ КЕРІВНИКІВ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

Терешкевич Г.Т. (с. Діогена)
АНАЛІЗ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ОХОРОНИ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВ’Я ТА ПЛАНУВАННЯ СІМ’Ї В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ МЕДИЧНОЇ ГАЛУЗІ

Цигилик Н.В.
ВПЛИВ ВІКУ ТА РІВНЯ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ УКРАЇНИ

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Ісаєва С.О.
СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ ЯК МЕХАНІЗМ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Колтун В.С., Галяс Н.М.
ІНСТРУМЕНТИ ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ В СИСТЕМІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

Чернишова В.Ю.
ВІЙСЬКОВИЙ ОБЛІК ЖІНОК В УКРАЇНІ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ