Том 33 (72) № 5

Том 33 (72). № 5, 2022

Титульна сторінка

Зміст журналу

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Даміров Н.Р.
СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ ДО ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВИХ КОНФЛІКТІВ

Помаза-Пономаренко А.Л.
РОЗВИТОК ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ У ВОЄННИЙ І ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОДИ

МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Береда Т.М.
ЦИФРОВІЗАЦІЯ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Бойко О.Я.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

Волошка Є.М.
АНАЛІЗ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ: УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ

Дуброва О.М.
МОДЕЛЬ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ОСВІТИ З ФОРМУВАННЯМ ОСВІТНІХ КЛАСТЕРІВ

Кононенко П.П.
ВИБОРЧИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ ЯК ДЕРЖАВНИЙ МЕХАНІЗМ ПРОТИДІЇ ПОЛІТИЧНІЙ КОРУПЦІЇ

Лукашук Л.С.
ТРАНСФОРМАЦІЯ НАПРЯМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Масик М.З., Клименко О.В.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ СТІЙКОСТІ У МІЖДИСЦИПЛІНАРНОМУ ДИСКУРСІ

Михайленко М.М.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ САНІТАРНО-ЕПІДЕМІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО АДАПТАЦІЇ В УКРАЇНІ

Петренко В.П., Кушнірюк В.М., Лютий М.О., Хамчук Г.П.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МОДЕЛЕЙ ЛІДЕРСТВА ТА ОБГРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

Пронюк Ю.Н.
ТРАНСФОРМАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ПРИНЦИПІВ У ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНИХ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ З РЕАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Сембай Н.М.
СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДЛЯ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Сиченко В.В., Лукашук М.В.
ТРАНСФОРМАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ТА ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ВИМІРАХ

Фросіняк Р.В.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ПАРТИСИПАТИВНОЇ ДЕМОКРАТІЇ В УКРАЇНІ

Ханик Ю.-Б.Р.
СТАН, ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА РІВНЯ ІННОВАЦІЙ ЯК ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ПУБЛІЧНИЙ МАРКЕТИНГ

Цісінська О.Б.
ФОРМУЛЮВАННЯ, ОЦІНКА ТА МОНІТОРИНГ – МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТНИМ ЦИКЛОМ У ПУБЛІЧНІЙ СФЕРІ

Шавлак М.А.
НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Васиньова Н.С.
НАЛАГОДЖЕННЯ ДІАЛОГОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

Загола Т.М.
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

Пащенко Є.М., Чалий М.Г.
ПРАВОВІ ІНСТРУМЕНТИ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ У СЕКТОРІ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ: СУТНІСТЬ І ОСОБЛИВОСТІ

Горник В.Г., Сімак С.В.
БЕЗПЕКОВІ АСПЕКТИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ В СФЕРІ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА