Том 33 (72) № 6

Том 33 (72). № 6, 2022

Титульна сторінка

Зміст журналу

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Габінет М.В.
ТЕОРЕТИЧНИЙ КОНТЕКСТ ФОРМУВАННЯ НАУКОВИХ ПОГЛЯДІВ П. НАТА ТА Р. БЕКОФА

Долганова М.В.
ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТУ ВІЙСЬКОВИХ КАПЕЛАНІВ В КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Костецька Л.М.
ДЕРЖАВОТВОРЧИЙ ПРОЦЕС ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ КОЗІМО ДЕ МЕДІЧІ В ЕПОХУ РЕНЕСАНСУ

Мирославський С.В., Лещенко А.В.
ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО ТА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ: ІСТОРИКО-РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ

Найда І.В.
ГРОМАДЯНСЬКА ІДЕНТИЧНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ В КОНТЕКСТІ АНАЛІЗУ ДЕРЖАВНОЇ СТРАТЕГІЇ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Серьогіна Н.О.
ВПЛИВ ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ НА ПРОДУКТИВНУ ЗАЙНЯТІСТЬ В УКРАЇНІ

Цигилик Н.В.
ВЗАЄМОДІЯ ЕЛЕМЕНТІВ В СИСТЕМІ HR-МЕНЕДЖМЕНТУ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ПРИНЦИПІВ СИНЕРГЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ

МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Васиньова Н.С.
ДИДЖИТАЛІЗАЦІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ: ТРЕНД ЧИ ВИМОГА ЧАСУ?

Вилгін Є.А., Цимбал Є.П.
ФОРМУВАННЯ ОСНОВНИХ ПІДХОДІВ ТА ПРИНЦИПІВ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ ЯК УМОВА СТІЙКИХ СОЦІАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ У ДЕРЖАВІ

Гаращук С.М.
ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ ТА ІТ-КОМПАНІЙ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ УКРАЇНИ

Горник В.Г., Євмєшкіна О.Л., Клименко О.В.
ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА РЕАЛІЗАЦІЮ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Гоцул І.Є.
РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У СФЕРІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ В УКРАЇНІ

Грень Т.Я.
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТЕРИТОРІЙ В УМОВАХ ВІЙНИ

Дзвінчук Д.І., Петренко В.П., Хамчук Г.П.
ІДЕНТИФІКАЦІЯ УМОВ ЕФЕКТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ЛЮДСЬКИХ СПІЛЬНОТ У ПРОЦЕСІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Дуброва О.М., Єфіменко Л.М.
БЕНЧМАРКІНГ У ДЕРЖАВНОМУ РЕГУЛЮВАННІ РОЗВИТКУ ПОСЛУГ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Ковтун Т.Ю.
ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА ДЛЯ СТІЙКОСТІ ТА ВІДНОВЛЕННЯ БІЗНЕСУ У ВОЄННИЙ ЧАС

Колодка А.В.
МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ КРИЗОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ ПІД ЧАС ПОВНОМАСШТАБНОГО РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО ПРОТИСТОЯННЯ

Матвеєва О.Ю.
ГЕНДЕРНИЙ МЕЙНСТРИМІНГ ПРОЦЕСІВ РОЗБУДОВІ ЦИФРОВОЇ ДЕМОКРАТІЇ НА ШЛЯХУ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

Михайленко М.М.
ІНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОГО САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОГО НАГЛЯДУ У СФЕРІ САНІТАРНОГО ТА ЕПІДЕМІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ НАСЕЛЕННЯ

Ніколіна І.І., Мережко В.М.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗБУДОВИ НАЛЕЖНОГО ВРЯДУВАННЯ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

Павлів О.В.
РОЗВИТОК ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН У КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Пронь Л.М.
ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА ТА ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНУ: СУТНІСТЬ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА

Сиченко В.В., Шевченко О.О., Рибкіна С.О.
ПРОБЛЕМИ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ В ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД

Шкурат І.В., Маркіна Д.А.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Мунько А.Ю.
ПОСТУП УКРАЇНСЬКИХ МІСТ ЩОДО РЕАЛІЗІЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ SMART-CITY В УПРАВЛІНСЬКИХ ПРОЦЕСАХ

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

Єманов В.В.
РОЛЬ ТА МІСЦЕ СИЛ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ПРИ РЕАГУВАННІ НА КРИЗОВІ СИТУАЦІЇ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ У СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Чуб С.В., Ніколаєв К.Д.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ДЕЗІНФОРМАЦІЙНИХ ВПЛИВІВ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Шевчук Р.В.
АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ

Харченко Ю.П.
ОСВІТНІЙ МЕХАНІЗМ ЦИФРОВОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ