Том 34 (73) № 2

Том 34 (73). № 2, 2023

Титульна сторінка

Зміст журналу

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Акімова Л.М., Акімов О.О.
ПРАВОВІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТУ УПОВНОВАЖЕНОГО У СПРАВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ЩОДО ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ЯК ЕЛЕМЕНТ АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Чальцева О.М.
НОВА ФІЛОСОФІЯ ВЗАЄМОДІЇ АКТОРІВ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Щурін В.В.
ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ВІДНОСИН УКРАЇНИ ТА НАТО

МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Андрющенко О.Б.
СИСТЕМНО-ЕВОЛЮЦІЙНА ПАРАДИГМА ЯК ОСНОВА КОНЦЕПЦІЇ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

Аніщенко М.А.
ОСНОВНІ НАПРЯМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В МЕДИЧНІЙ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНІЙ ОСВІТІ

Асоян Е.Ш.
ПІДХОДИ ДО ВИДІЛЕННЯ ТА АНАЛІЗ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ ЗА РІВНЯМИ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

Гусєв О.Ю., Котилко Я.М.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТТЯ «НАЦІОНАЛЬНІ МЕНШИНИ (СПІЛЬНОТИ) УКРАЇНИ»

Делія О.В., Делія М.Р.
ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ І ПІДХОДИ ВРАХУВАННЯ СКЛАДНИКІВ СЕРЕДОВИЩА У ВИРОБЛЕННІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

Дзюрах Ю.М., Гавриляк С.А.
РОЛЬ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У ПОДОЛАННІ ПЕРЕШКОД НА ШЛЯХУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В ЖИТЛОВОМУ БУДІВНИЦТВІ

Іванов А.В.
СОЦІАЛЬНА І ГУМАНІТАРНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВІЙНИ

Кохалик Х.М.
ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ КОНСЕНСУСНИХ КОНФЕРЕНЦІЙ ЯК ІНСТРУМЕНТА ДЕЛІБЕРАТИВНОЇ ДЕМОКРАТІЇ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Круглов В.В.
ВИКОРИСТАННЯ GOVERNMENT TECHNOLOGIES У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Масик Р.І.
ВПЛИВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА СФЕРУ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ: ЗАГАЛЬНІ АСПЕКТИ

Стороженко Л.Г.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В НЕТОКРАТИЧНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА: ВІТЧИЗНЯНИЙ АСПЕКТ

Хар М.І.
ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ ТА НАПРЯМИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Шостак С.Л.
ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕДИЧНИХ СИЛ В КОНТЕКСТІ СТВОРЕННЯ ЄДИНОГО МЕДИЧНОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ ЗАДЛЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ НАЦІЇ

ПУБЛІЧНА СЛУЖБА

Майстренко К.М.
КОРУПЦІЯ СЕРЕД ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ: РЕАЛІЇ, ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Николаєва В.І., Суровцева І.Ю.
ДОКУМЕНТУВАННЯ ПОТРЕБ ЯК СТАЛА ПРАКТИКА ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ЩОДО РОЗВИТКУ Й ОПТИМІЗАЦІЇ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

Горник В.Г., Кравченко С.О.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТНОЇ РОЗВІДКИ В СФЕРІ ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Дідич О.Р., Наумко М.М.
ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ ПОВНОМАСШТАБНОГО ВТОРГНЕННЯ

Чепель М.О.
МОДЕЛЬ ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА, ЯКЕ ФОРМУЄТЬСЯ В ХОДІ ВИКОНАННЯ СИЛАМИ БЕЗПЕКИ ЗАВДАНЬ ІЗ ПРИПИНЕННЯ МАСОВИХ ЗАВОРУШЕНЬ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ У СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Беленюк Ж.В.
ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В СИСТЕМІ ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ СФЕРИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ

Яровой Т.С., Дабіжа В.В.
ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ КРИЗОВИХ СИТУАЦІЙ, ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИЛ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Боклаг В.А., Набока К.О.
МОДЕРНІЗАЦІЙНІ РЕФОРМИ НА ОСНОВІ ВЗАЄМОДІЇ СУСПІЛЬСТВА, БІЗНЕСУ І ВЛАДИ В НІМЕЧЧИНІ: ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ

Лисенко С.О., Кривошликов С.Ф.
МЕТОДОЛОГІЯ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ЗАВДАНЬ ЦИВІЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ