Том 34 (73) № 3

Том 34 (73). № 3, 2023

Титульна сторінка

Зміст журналу

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Безена І.М., Гавричков О.В.
ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА З РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В СИСТЕМІ ОСВІТИ: ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ

Джурик Ю.А., Труш А.С.
ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ КОРПОРАТИВНИХ ВІДНОСИН

Крейденко В.В.
ПАРЛАМЕНТИ В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ КРАЇН РОЗВИНУТОЇ ДЕМОКРАТІЇ

Лазор О.Я., Яременко О.І.
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ГЕТЬМАНАТУ П. СКОРОПАДСЬКОГО ТА ДИРЕКТОРІЇ УНР

Лазор О.Я.
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ТА САМОВРЯДУВАННЯ НА ПОДІЛЛІ В ДОБУ ДИРЕКТОРІЇ

МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Андріяш В.І.
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ЗМІСТУ ТА СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ»

Будзин В.Р.
РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗДОРОВ’Я УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ ТА СУСПІЛЬНИХ ЗАГРОЗ

Коваленко С.В.
СКЛАДНИКИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ В ЕРУ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ТА В УМОВАХ ВІЙНИ

Малачинська М.Й.
НЕОНАТАЛЬНИЙ СКРИНІНГ ЯК СКЛАДНИК ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я: ПРИКЛАДИ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ ТА АДАПТАЦІЯ В УКРАЇНІ

Нищенко Є.В.
СУТНІСТЬ ТА МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РЕГУЛЮВАННЯ МАЙНОВИХ ВІДНОСИН

Олійник Д.А.
ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ ТА ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ ПОЛІТИКИ НА ДЕРЖАВНОМУ Й РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНЯХ

Панасенко Є.О.
АНАЛІЗ ПОЛІТИКИ МОВНОГО РИНКУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Федець А.В.
ДЕРЖАВНА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ В КОНТЕКСТІ СТАБІЛІЗАЦІЇ: ФАКТОРИ СУСПІЛЬНИХ ВИКЛИКІВ ТА ЗАГРОЗ

Яневська Т.М.
СУСПІЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТА ЇЇ ОЦІНЮВАННЯ: АНАЛІЗ ПОНЯТІЙНОГО АПАРАТУ

ПУБЛІЧНА СЛУЖБА

Лазор М.О.
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ СЛУЖБИ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Балінський В.В.
СТІЙКІСТЬ ГРОМАД ЯК ФАКТОР ЗБЕРЕЖЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ВІЙНИ

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

Бондар В.Т.
ПРИНЦИПИ КОНЦЕПЦІЇ «ДОВІРА ТА БЕЗПЕКА» В ЦИФРОВОМУ ПРОСТОРІ: ЗАСТОСУВАННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Щеховська Л.М.
МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ БІОБЕЗПЕКИ АВСТРАЛІЇ