Том 34 (73) № 3

Том 34 (73). № 3, 2023

Титульна сторінка

Зміст журналу

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Безена І.М., Гавричков О.В.
ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА З РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В СИСТЕМІ ОСВІТИ: ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ

Джурик Ю.А., Труш А.С.
ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ КОРПОРАТИВНИХ ВІДНОСИН

Крейденко В.В.
ПАРЛАМЕНТИ В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ КРАЇН РОЗВИНУТОЇ ДЕМОКРАТІЇ

Лазор О.Я., Яременко О.І.
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ГЕТЬМАНАТУ П. СКОРОПАДСЬКОГО ТА ДИРЕКТОРІЇ УНР

Лазор О.Я.
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ТА САМОВРЯДУВАННЯ НА ПОДІЛЛІ В ДОБУ ДИРЕКТОРІЇ

МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Андріяш В.І.
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ЗМІСТУ ТА СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ»

Будзин В.Р.
РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗДОРОВ’Я УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ ТА СУСПІЛЬНИХ ЗАГРОЗ

Коваленко С.В.
СКЛАДНИКИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ В ЕРУ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ТА В УМОВАХ ВІЙНИ

Малачинська М.Й.
НЕОНАТАЛЬНИЙ СКРИНІНГ ЯК СКЛАДНИК ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я: ПРИКЛАДИ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ ТА АДАПТАЦІЯ В УКРАЇНІ

Нищенко Є.В.
СУТНІСТЬ ТА МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РЕГУЛЮВАННЯ МАЙНОВИХ ВІДНОСИН

Олійник Д.А.
ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ ТА ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ ПОЛІТИКИ НА ДЕРЖАВНОМУ Й РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНЯХ

Панасенко Є.О.
АНАЛІЗ ПОЛІТИКИ МОВНОГО РИНКУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Федець А.В.
ДЕРЖАВНА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ В КОНТЕКСТІ СТАБІЛІЗАЦІЇ: ФАКТОРИ СУСПІЛЬНИХ ВИКЛИКІВ ТА ЗАГРОЗ

Яневська Т.М.
СУСПІЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТА ЇЇ ОЦІНЮВАННЯ: АНАЛІЗ ПОНЯТІЙНОГО АПАРАТУ

ПУБЛІЧНА СЛУЖБА

Лазор М.О.
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ СЛУЖБИ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Балінський В.В.
СТІЙКІСТЬ ГРОМАД ЯК ФАКТОР ЗБЕРЕЖЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ВІЙНИ

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

Бондар В.Т.
ПРИНЦИПИ КОНЦЕПЦІЇ «ДОВІРА ТА БЕЗПЕКА» В ЦИФРОВОМУ ПРОСТОРІ: ЗАСТОСУВАННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Щеховська Л.М.
МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ БІОБЕЗПЕКИ АВСТРАЛІЇ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ У СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Ніколюк О.В., Савченко Т.В., Родіна О.В.
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРЕВАГИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ЯК ЕФЕКТИВНОГО ІНСТИТУТУ ДЛЯ РОЗБУДОВИ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

Баштанник О.В.
СТАНОВЛЕННЯ НЕОІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ ПАРАДИГМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

Горник В.Г., Євмєшкіна О.Л., Сімак С.В.
ВПЛИВ ГРОМАДСЬКОСТІ НА ПРОВЕДЕННЯ АНТИКОРУПЦІЙНИХ РЕФОРМ ВИБОРЧИХ ПРОЦЕСІВ ТА ФОРМУВАННЯ ПРОЗОРОГО РИНКУ ЛОБІЮВАННЯ В УКРАЇНІ

Боклаг В.А., Набока К.О.
ДОСВІД ЯПОНІЇ ЩОДО ВЗАЄМОДІЇ СУСПІЛЬСТВА, БІЗНЕСУ І ВЛАДИ ПІД ЧАС ПІСЛЯВОЄННОЇ РОЗБУДОВИ КРАЇНИ

Кошова С. П.
СОЦІОГУМАНІТАРНІ ОСНОВИ ОСВОЄННЯ КОСМОСУ ЯК СКЛАДОВОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Пархоменко-Куцевіл О.І.
ІНСТИТУЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ АЗАРТНИХ ІГОР ТА ЛОТЕРЕЙ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

Бобось О. Л.
РОЛЬ ТЕХНОЛОГІЙ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНИХ МЕХАНІЗМІВ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ В УКРАЇНІ

Стовбан М. П.
ВПЛИВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ НА ВЗАЄМОДІЮ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19 В МЕЖАХ ОДНОГО ГОСПІТАЛЬНОГО ОКРУГУ

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ