Том 34 (73) № 4

Том 34 (73). № 4, 2023

Титульна сторінка

Зміст журналу

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Баштанник О.В.
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА ПАРАДИГМА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ: КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ БАЗОВИХ ПАРАМЕТРІВ

Возненко О.М.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТІВ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ І НАЦІОНАЛЬНИЙ ПІДХОДИ

Ющук М.О.
ПРИНЦИПИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Бойко О.Я.
ТРАНСФОРМАЦІЯ МЕХАНІЗМУ ТРАНСКОРДОННОЇ СПІВПРАЦІ В РАМКАХ ПРОГРАМИ ДОБРОСУСІДСТВА ПОЛЬЩА-БІЛОРУСЬ-УКРАІНА

Звірич В.В.
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Комашко В.В., Кравченко С.О.
КОРУПЦІОГЕННІ ЧИННИКИ В ДІЯЛЬНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ КОМПЛЕКТУВАННЯ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ І ШЛЯХИ ЇХ УСУНЕННЯ

Лапичак Н.І.
КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТАНДАРТИЗАЦІЇ Й СЕРТИФІКАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ

Мирошниченко А.І.
ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Перелі Д.Д.
ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ СМАРТ-МІСТ В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Фадєєв М.В.
ДЕЯКІ ПИТАННЯ БАГАТОРІВНЕВОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ В ЄС

Худоба О.В.
ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ОХОРОНИ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ: СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ

ПУБЛІЧНА СЛУЖБА

Васиньова Н.С.
ЕТИЧНІ КОДЕКСИ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НА ТЛІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Кучменко В.О., Яцкулинець Т.М.
ОСНОВИ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Радченко О.В.
МОДЕЛЮВАННЯ УНІВЕРСАЛЬНОГО КОЕФІЦІЄНТА АВТОНОМІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Горник В.Г., Євмєшкіна О.Л., Сімак С.В.
ПЕРЕДУМОВИ ЕФЕКТИВНОГО ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ В СФЕРІ МІСТОБУДУВАННЯ

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ