Том 34 (73) № 5

Том 34 (73). № 5, 2023

Титульна сторінка

Зміст журналу

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Добрянська Н.В.
ДЕРЖАВНА ОСВІТНЯ ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Чечотка В.Д.
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВІЙНИ

МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Волошка Є.М.
МЕХАНІЗМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ДУАЛЬНОЇ ОСВІТИ В СИСТЕМУ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Габуда А.С., Огерук І.С.
ЗАКОНОТВОРЧА ЕКВІЛІБРИСТИКА З Е-ДЕКЛАРУВАННЯМ В УКРАЇНІ

Грабар Л.Ю.
ВПЛИВ МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ КРАЇН-РЕЦИПІЄНТІВ НА МІГРАЦІЙНІ ПОТОКИ З УКРАЇНИ В ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ

Коцупал Д.В.
ЛОБІЗМ У ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ: СУТНІСТЬ, ОСОБЛИВОСТІ ТА ФУНКЦІЇ

Красников Є.В.
ЯКІСТЬ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ

Максимова А.Я.
РОЛЬ ДЕРЖАВИ В ПОШИРЕННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В УКРАЇНІ

Матвейчук Л.О., Польовий П.В.
ПУБЛІЧНА ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ ЦИФРОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Pantileienko K.S.
SOME MODERN METHODS OF IMPLEMENTING GENDER APPROACHES IN PUBLIC MANAGEMENT OF EDUCATION

Русенко Н.В.
ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОПОЛІТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Трещов М.М.
АКТУАЛІЗАЦІЯ АРХІТЕКТУРИ ДЕРЖАВНОЇ МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Тюхтій М.П., Цира О.В.
КЕРУВАННЯ ДАНИМИ ЯК КЛЮЧОВИЙ ВЕКТОР ЕФЕКТИВНОГО ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Харченко Т.О.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ «ЗЕЛЕНОЇ» ЕКОНОМІКИ В МЕХАНІЗМАХ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ: ГАРМОНІЗАЦІЯ ПОЛІТИК УКРАЇНИ ТА ЄС

Хомик Х.Р.
АНТИКОРУПЦІЙНІ ЗАХОДИ ТА ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА: ПОРІВНЯЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ НІМЕЧЧИНИ ТА ФРАНЦІЇ

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

Бондар В.Т.
ФАКТОР ПЕРСПЕКТИВИ США ТА ПРОТИДІЯ ДЕЗІНФОРМАЦІЇ: УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Євтушенко А.С.
ОСНОВНІ ЗАСАДИ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В СЕКТОРІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ