Том 34 (73) № 6

Том 34 (73). № 6, 2023

Титульна сторінка

Зміст журналу

МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Будзин В.Р., Бобак А.І.
РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗДОРОВ’Я МОЛОДІ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ ТА ЗАГРОЗ НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ

Ганущин С.Н.
ПЕРСПЕКТИВА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЩОДО ЗАХИСТУ СУСПІЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ У МЕЖАХ СТРАТЕГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Горник В.Г., Євмєшкіна О.Л., Сімак С.В.
ФОРМУВАННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Дзвінчук Д.І., Лопушинський І.П., Орлів М.С., Петренко В.П.
ЛАБОРАТОРІЯ “LIDER”: СИНТЕЗ НАУКИ, ДИЗАЙН-МИСЛЕННЯ ТА ІННОВАЦІЙ У ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

Марусенко А.В.
ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ СУСПІЛЬНО-ВЛАДНИХ ВІДНОСИН В УМОВАХ УРБАНІЗАЦІЇ

Орел Ю.Л., Кулініч О.В.
ВПЛИВ ДЕРЕГУЛЯЦІЇ БІЗНЕСУ НА ПОВОЄННЕ ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: ПУБЛІЧНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ

Петрик О.Л.
КОМПОНЕНТА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У ВЗАЄМОДІЇ КЛЮЧОВИХ СТЕЙКХОЛДЕРІВ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ЯК ДЕТЕРМІНАНТИ РЕІНТЕГРАЦІЇ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ, ВЕТЕРАНІВ АТО/ООС ТА ЧЛЕНІВ ЇХ СІМЕЙ

П’ятничук І.Д.
КЛАСИФІКАЦІЯ МЕХАНІЗМІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ВИЩОЮ ОСВІТОЮ

Щербак В.М.
ТРАНСРЕГІОНАЛЬНА СПІВПРАЦЯ: ПОРЯДОК ДЕННИЙ ТА ПРЕДМЕТИ ВІДАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

ПУБЛІЧНА СЛУЖБА

Андреєв В.М.
ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПУБЛІЧНОГО СЛУЖБОВЦЯ ЯК СУБ’ЄКТА ПУБЛІЧНО-СЛУЖБОВИХ ВІДНОСИН В ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

Акімов А.В.
МІЛІТАРИЗАЦІЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Дідич О.Р., Наумко М.М.
ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Іваницька О.М., Якименко К.В.
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ДІЇ ЗАГРОЗ НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ

Крупа О.В.
ДУАЛІСТИЧНИЙ ХАРАКТЕР БЕЗПЕКИ ЯК БАЗИС ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДИК ЇЇ ОЦІНКИ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Мартьянова Р.А.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ПРОТИДІЇ НЕЛЕГАЛЬНІЙ МІГРАЦІЇ

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ