Том 35 (74) № 2

Том 35 (74). № 2, 2024

Титульна сторінка

Зміст журналу

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Гавінський Р.О.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНОГО ВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

Харечко Д.О.
ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ У ПЕРІОД СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ ТА ЗАГРОЗ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ФЕНОМЕНУ СОЦІАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ ГРОМАДЯН

МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Андрющенко О.Б.
РОЗВИТОК СТРАТЕГІЇ «ФОРМУВАННЯ СТИМУЛІВ» В РАМКАХ ДЕРЖАВНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ

Андрющенко О.Б.
ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ ДЕРЖАВНОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

Бойко В.В.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

Войтович П.П.
РОЛЬ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ УНІВЕРСАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРАВ ГРОМАДЯН

Горник В.Г., Євмєшкіна О.Л., Сімак С.В.
РОЗВИТОК ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРНЕРСТВА У РОЗРІЗІ РЕГУЛЮВАННЯ МАЙНОВИХ ВІДНОСИН

Дідик Н.Д.
ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я: ТРАНСФОРМАЦІЯ ВЕКТОРІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Жабський В.І.
ПУБЛІЧНО-ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ ПОДАТКОВОГО ОРГАНУ

Зуєв М.І.
ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ПУБЛІЧНИХ МЕХАНІЗМІВ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ ЕКОСИСТЕМ

Коханський Б.С.
УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ В СУВЕРЕННИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ФОНДАХ

Кравченко С.О.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПОБУДОВИ ЛОБІСТСЬКИХ ЕТИЧНИХ КОДЕКСІВ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ

Криштанович М.Ф., Лапичак Н.І.
СУЧАСНІ СТАНДАРТИ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ: ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ

Кузьменко К.Е.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ДЕРЖАВНИХ РЕГУЛЯТОРІВ ДІЯЛЬНОСТІ З НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Любченко А.В.
СТРАТЕГІЇ ДЕРЖАВИ ДЛЯ СПРИЯННЯ ТА РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Плаксун А.О.
МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ДЕОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Усар І.І.
ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА В СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ

ПУБЛІЧНА СЛУЖБА

Акімова Л.М., Акімов О.О.
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ: ІСТОРИКО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ

Тоцька В.Є.
ДОСЛІДЖЕННЯ КЛЮЧОВИХ НАПРЯМКІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ДЛЯ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Богуславська С.І., Вельган О.В.
ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА ЩОДО МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УМОВАХ ВІЙНИ

Дзвінчук Д.І., Ігнатюк Н.О.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ГІРСЬКИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД УКРАЇНИ

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

Дідич О.Р.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ МОДЕЛЕЙ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ