Том 30 (69) № 3

Том 30 (69). № 3, 2019

Титульна сторінка

Зміст журналу

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Бутирська Т.О.
ПРИСТРАСТЬ ЯК СУБ’ЄКТИВНЕ НАЧАЛО ДЕРЖАВИ

Громадецький О.М.
МОДЕРНІЗМ І ПОСТМОДЕРНІЗМ У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ: ВІД ПРОТИСТАВЛЕННЯ ДО КОМПЛЕМЕНТАРНОСТІ

Дуліна О.В.
СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ КИТАЙСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ: ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК СХІДНИХ ЦІННОСТЕЙ ТА ЧІТКОГО ПОЛЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПОСАДОВЦІВ

Карпюк С.В.
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЯК СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ФЕНОМЕН XXI СТОЛІТТЯ: ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ АСПЕКТ

Пугач В.Г.
АДМІНІСТРАТИВНА РЕФОРМА У ХОРВАТІЇ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ СИСТЕМНИХ ЗМІН

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Біляєв Я.М.
УЗАГАЛЬНЕННЯ СВІТОВОГО ДОСВІДУ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ СОЦІАЛЬНОЇ МОБІЛЬНОСТІ МОЛОДІ

Гаврилюк А.М.
ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИЙ ПІДХІД ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В СФЕРІ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ: СОЦІОГУМАНІТАРНИЙ КОНТЕКСТ

Горбата Л.П.
ДІЯЛЬНІСТЬ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІДКРИТОСТІ

Гребенюк Б.О.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВЗАЄМОДІЇ ВЛАДИ, ІНСТИТУТІВ ДЕРЖАВИ ТА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

Грень Л.М.
ОСОБЛИВОСТІ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ УКРАЇНИ: ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ

Децик О.П.
ДЕРЖАВНИЙ МЕХАНІЗМ КООРДИНАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ПУБЛІЧНОЇ ДИПЛОМАТІЇ В УКРАЇНІ

Житник О.М., Гриценко А.А.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Кашталян Т.М.
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Коврига О.С.
СПЕЦИФІКА РОЗВИТКУ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНСТИТУТУ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ

Комаров О.В.
МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИБІРКОВОСТІ МИТНОГО КОНТРОЛЮ ПРИ УПРАВЛІННІ РИЗИКАМИ

Костюк Т.О.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ВИЩОЮ ОСВІТОЮ В ЄВРОПІ: ОГЛЯД ТЕНДЕНЦІЙ

Кравченко С.О., Кучерявий В.М.
АНАЛІЗ СУТНОСТІ ЦИВІЛІЗОВАНОГО ЛОБІЗМУ ЯК ФОРМИ ВЗАЄМОВІДНОСИН ВЛАДИ ТА СУСПІЛЬСТВА

Крилова І.І.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ ТА БЕЗПЕКИ СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ В РАМКАХ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Кучеренко О.Ю.
СТРАТЕГІЇ Й РЕЗУЛЬТАТИ ДЕРЖАВНОЇ ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

Лободенко К.В.
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ПРАВОЗАХИСНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

Лукіянчук А.А.
НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ

Науменко А.О.
МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ

Николаєва В.І.
ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ В УКРАЇНІ: СУЧАСНІ РЕАЛІЇ

Пристайко В.В.
СИТУАЦІЙНІ ЦЕНТРИ ЯК КЛЮЧОВИЙ ІНСТИТУЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Тарасенко К.М.
ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ В УДОСКОНАЛЕННІ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ МІГРАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ

Федорова А.М.
КОНЦЕПЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

Шмагун А.В.
ПРИНЦИП МУЛЬТИПЛІКАТИВНОСТІ ЗНАННЄВОГО СПІЛКУВАННЯ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ: ПІДГОТОВКА, ПЕРЕПІДГОТОВКА ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Малекі О.А.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ЩОДО ЕКОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ УРБАНІСТИЧНИХ ТЕРИТОРІЙ

Мурзіна Т.А.
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

Мартьянова Р.А.
НЕОБХІДНІСТЬ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ МІГРАЦІЙНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З ОРГАНАМИ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ЩОДО НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ ЗАГРОЗ НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ

Торічний В.О.
ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМИ СИСТЕМАМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ